Πλήρες Βιογραφικό

 

ΜΑΡΙΑ ΝΑΤΟΥΔΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

2019-Σήμερα: Εξωτερική συνεργάτης στην Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κλινική,Metropolitan General Hospital

2015-2019:  Επιμελήτρια Β’, Β’ Χειρουργική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 2015-2019

2014-2015, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ.

2013-2014,Εφημερευουσα Ιατρός στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

Προπτυχιακή εκπαίδευση:

2004: Πτυχίο Ιατρικής,  Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: Λίαν Καλώς).

2004: Άδεια ασκήσεως Iατρικού Επαγγέλματος, Νομαρχία Φθιώτιδος.

 

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

2014: Διδακτορική διατριβή με τίτλο “Πρωτόκολλο παρακολούθησης της ιστικής οξυγόνωσης του κολοβώματος του στομάχου μετά Sleeve Gastrectomy”,ΕΚΠΑ

2016: Πιστοποίηση εκπαιδεύτριας χειρουργών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2006-2012: Εξειδίκευση, A’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.

2012: Τίτλος Ειδίκευσης, Γενικός Χειρουργός

2010-2011:  European Hepato-Pancreato-Biliary Association (57 credits CME-CPD)

2010: ATLS (Advanced Trauma Life Support)

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2012:  Εκπαιδεύτρια στο Γ’ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας/ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ/ Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen), 5-7/11/2012

2012: Εκπαιδεύτρια στο Γ’ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας/ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ/ Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen), 8-10/11/2012

2012-2016:   Διδάσκων σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

“ΠΜΣ: Ελάχιστα επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική” – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Θέματική Ενότητα: “Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Χοληφόρων”

2013: Εκπαιδεύτρια στο 4o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας/ Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ/ Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, 5-7/06/2013)

2013: Εκπαιδεύτρια στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Κατώτερου Πεπτικού, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ και Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο Elpen, 5-7 Δεκεμβρίου 2013.

2015: Εκπαιδεύτρια στο 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Συμπαγών Οργάνων, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2015. (18 CME).

2015: Εκπαιδεύτρια στο 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2015.

2016: Εκπαιδεύτρια στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού», Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 8-9 Ιουλίου 2016. (18 CME).

2016: Εκπαιδεύτρια στο 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Συμπαγών Οργάνων (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας/Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο ELPEN), 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2016. (18 CME)

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 1. Δίπλωμα Εθελοντικής Συμμετοχής, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004.
 2. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής για την Καλύτερη Παρουσίαση Video για την εργασία με τίτλο «Διεγχειρητικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής. Video επιλογή από 340 επεμβάσεις», 24-27 Νοεμβρίου 2010.
 3. Έπαινος στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας για την καλύτερη ανακοίνωση με θέμα «Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή και δείκτες αναιμίας με ή χωρίς μετεγχειρητική χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων», 7-8 Μαΐου 2011.
 4. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής του «21th International Congress of the EAES», Vienna, Austria για το καλύτερο Poster με τίτλο «Efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in super patients. A mid-term analysis », 19-22 June 2013.
 5. Δεύτερο βραβείο οργανωτικής επιτροπής του «The 4th World Congress for the Advancement of Surgery, Tel Aviv, Israel, για την καλύτερη παρουσίαση εργασίας με τίτλο: “Does tissue ischemia actually contribute to leak after sleeve gastrectomy? An experimental study”, 28 October
 6. Βραβείο Καλύτερης Βιντεοπροβολής του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας για την εργασία με τίτλο «Επέμβαση επιμήκους κάθετης γαστρεκτομής μετά από αφαίρεση 2 δακτυλίων παχυσαρκίας και παρουσία γαστρεντεροαναστόμωσης», Δ. Τσάμης, Μ. Νατούδη, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Κ. Αλμπανόπουλος, Λάρισα, 2-3 Οκτωβρίου 2015.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής: Ημερίδα «Συρραφή – Αποκατάσταση Τραύματος», 8 Απριλίου 2010, Ιατρική Σχολή Αθηνών.
 2. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής: Επιστημονική Ημερίδα «Από τη Χειρουργική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας στη μεταβολική χειρουργική», Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, 19 Μαρτίου 2011, Αθήνα.
 3. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής: Masterclass Sleeve Gastrectomy, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2016.
 4. Συντονίστρια-Διοργανώτρια 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Συμπαγών Οργάνων,EXE,12 και 13 Οκτωβρίου 2018, ELPEN, Αθήνα

 

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος της Α΄Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, πραγματοποίησα πολυάριθμες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κυρίως βαριατρικές.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ, 2011-2016.
 2. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισμό, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ευαγγελισμός ΓΝΑ, 16-20 Ιανουαρίου 2006.
 3. Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Αποφρακτική ουροπάθεια στον αυτόχθονα και μεταμοσχευμένο νεφρό. Διάγνωση και επεμβατική αντιμετώπιση», Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 8 Ιανουαρίου 2002.
 4. 6ος Κύκλος Μαθημάτων Χειρουργικής Παθολογίας Παχέος Εντέρου, ΕΜ-ΚΑΠΕΣ, Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας, Θεσσαλονίκη 8-9 Ιουνίου 2016.
 5. Masterclass «Sleeve Gastrectomy», A’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2016. (2 CME-CPD credits).
 6. Σεμινάριο Επιστημονικής Επιτροπής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, «Χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας», Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016.
 7. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «State of the art Hernia Solutions», Πειραματικό Κέντρο Elpen, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 10-11 Μαρτίου 2017.
 8. Abdominal Wall Reconstruction Workshop,Imelda Hospital,Bonheiden,Belgium,26 April 2018
 9. CAWR, workshop: ADVANCING IN HERNIA REPAIR,15 June 2018,Athens.
 10. EMEA Bariatric & Metabolic Symposium Consensus & Controversies, 21 & 22 June 2018

 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Προεδρείο, «Βαριατρική Χειρουργική», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.
 2. Ομιλία, «Διαφυγή στην επιμήκη γαστρεκτομή», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.
 3. Ομιλία, «Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή», 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2015.
 4. Ομιλία, «Αίθουσα Χειρουργείου, χειρουργική επέμβαση εν εξελίξει. Φωνές Οχλαγωγία. Λοιπόν?», 4ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ- Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 2016.
 5. Ομιλία, «7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού», Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 8-9 Ιουλίου 2016. (18 CME).
 6. Ομιλία, «Μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά το εξιτήριο. Τι θα πρέπει να αξιολογείτε στο ιατρείο», Masterclass Sleeve Gastrectomy, Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2016.
 7. Προεδρείο, «Προφορικές Ανακοινώσεις Παχυσαρκία Ι», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.
 8. Ομιλία, «Επέμβαση SADI», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.
 9. 9. Ομιλία, «Λαπαροσκοπική Πλαστική Βουβωνοκήλης», 6ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, ΕΧΕ-Elpen, Αθήνα, 10-11 Δεκεμβρίου 2016. (18CME).
 10. Ομιλία, «Γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης (mini gastric bypass)-επιπλοκές», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα, 23-24 Ιουνίου, 2017.
 11. Ομιλία, «Mini gastric bypass: αλκαλική παλινδρόμηση. Χειρουργική αντιμετώπιση», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα, 23-24 Ιουνίου, 2017.
 12. Ομιλία, 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Ανώτερου Πεπτικού, ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 7-8 Ιουλίου 2017. (18 CME).

 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. «Perioperative Nutrition in Abdominal Surgery: Recommendations and Reality», Adriatic Club of Clinical Nutrition and Abbott Nutrition, Vienna, April 13, 2016.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • «Advances in thoracic oncology», Athens 17 April 2003.
 • «1st Emirates Hellenic Medical Conference & Exhibition», Dubai, 6-8th December 2007.
 • «15th International Congress of the EAES», Athens 4-7th July 2007.
 • «3rd International Symposium Colorectal Games», Crete 16-17th May 2008 (12CME-CPD)
 • «16th International Congress of the EAES», Stockholm, Sweden, 11-14 June 2008.
 • «21th International Congress of the EAES», Vienna, Austria, 19-22 June 2013.
 • «4th World Congress for the Advancement of Surgery», Tel Aviv, Israel, 28-30 October 2013.
 • «14th World Congress of Endoscopic Surgery», Paris, France, 25-28 June 2014.
 • «23rd International Congress of the EAES», Bucharest, Romania, 3-6 June, 2015.
 • «20th World Congress IFSO 2015», Vienna, Austria, 26-29 August, 2015.
 • «7th Symposium Colorectal Games», Thessaloniki, Greece, 10-12 June, 2016.
 • «24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery EAES», Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016
 • «25th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery EAES», Frankfurt, Germany, 14-17 June 2017.
 • «22nd World Congress International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders», London,UK, 29 August-2 September 2017.
 • «6th International Conference on Sleeve Gastrectomy», IFSO 2017, London, UK, 29-30 August 2017.
 • 8th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE SURGERY OF OBESITY AND METABOLIC DISORDERS-EUROPEAN CHAPTER,Athens,Greece,17-19 May 2018.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 • «12ο Σεμινάριο Επείγουσας και εντατικής παιδιατρικής», Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1998.
 • Διημερίδα «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», Αρεταίειο Νοσοκομείο, 22-23 Απριλίου 2000.
  • «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής», Αθήνα, 19-21 Ιανουαρίου 2001.
 • «7th State of the Art, Interdisciplinary Review Course», Αθήνα, 17-20 Απριλίου
 • Επιστημονική Ημερίδα «Πρώϊμος Καρκίνος του Μαστού-Από τη διάγνωση στη θεραπεία», Αθήνα 7 Ιουνίου 2003.
 • «4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής», Αθήνα, 22-24 Φεβρουαρίου 2007 (18CME-CPD)
 • «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής», Αθήνα, 5-7 Ιουλίου 2007. (18CME-CPD)
 • 7η Νοσηλευτική Ημερίδα «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση πολυτραυματία», ΓΝΑ ΚΑΤ, 10 Απριλίου 2008.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού «Postgraduate Course on bariatric Surgery», Αθήνα 4-6 Απριλίου 2008. (15CME-CPD)
  • «5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής», Αθήνα 19-21 Φεβρουαρίου 2009. (15CME-CPD)
  • «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο», Αθήνα, 21-23 Μαρτίου 2009.
  • «New European Surgical Academy Congress 2009», Αθήνα, 28-30 Μαϊου 2009 (15CME-CPD).
  • «27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010», Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010.
 • 13η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η αντιμετώπιση του Καπνίσματος στα ελληνικά νοσοκομεία», Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 4 Μαϊου 2011.
 • «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας», Αθήνα, 7-8 Μαϊου 2011 (10μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης)
 • Επιστημονική Ημερίδα «Από τη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη μεταβολική χειρουργική», ΓΝΑ Ιπποκράτειο, 19 Μαρτίου 2011.
 • «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής», Αθήνα 26-28 Μαϊου 2011.
 • «Εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες στη χειρουργική ογκολογία του μαστού», Αθήνα, 25-26 Μαϊου 2012.
 • «28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012», Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2012.
 • «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του ήπατος», Καρπενήσι, 8-9 Μαρτίου 2013.
 • Εκπαιδευτική Ημερίδα «Στομίες: Τεχνικές-Προκλήσεις-Φροντίδα», Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2013.
 • «7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής», Αθήνα, 25-27 Απριλίου 2013.
 • «7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος», Ναύπλιο, 21-22 Φεβρουαρίου 2014.
 • «41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού», Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014.
 • «29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ 2014», Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.
 • «8ο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης της Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος», Βόλος, 20-21 Μαρτίου 2015.
 • «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής», Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.
 • «State of the Art Esophageal Cancer Management», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015.
 • Εκδήλωση «Ενδοκαρδίτις», Επιστημονική Επιτροπή Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015.
 • «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας», Λάρισα, 2-3 Οκτωβρίου 2015. (12CME credits)
 • Εκδήλωση «Ο Ιπποκράτης θα συμφωνούσε με τις μεταγγίσεις σήμερα;», Επιστημονική Επιτροπή Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2015.
 • Εκδήλωση «Χημειοπροφύλαξη και αντιμικροβιακή θεραπεία στη ΜΕΘ», Επιστημονική Επιτροπή Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015.
 • Εκδήλωση «Νεότερα αντιπηκτικά στην φλεβοθρόμβωση και την πνευμονική εμβολή», Επιστημονική Επιτροοπή Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015.
 • 4ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΧΕ-Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο Elpen, Αθήνα, 30-31 Ιανουαρίου 2016. (18 CME)
 • Εκδήλωση «Ογκολογία και Επεμβατική Ακτινολογία», Επιστημονική Επιτροπή «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016.
 • Εκδήλωση «Σύγχρονη Αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής», Επιστημονική Επιτροπή «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2016.
 • Εκδήλωση «Άσθμα-ΧΑΠ», Επιστημονική Επιτροπή «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016.
 • «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας», Αθήνα, 13-15 Μαϊου 2016 (17 CME credits).
 • Ημερίδα «Η χειρουργική στην θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη», Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 1 Οκτωβρίου 2016.
 • «State of the Art, Gastoesophageal reflux management», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2016.
 • «30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ», Θεσσαλονίκη, 9-12 Νοεμβρίου 2016 (24 CME-CPD credits).
 • «6ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών», ΕΧΕ-Elpen, Αθήνα, 10-11 Δεκεμβρίου 2016. (18 CME)
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «State of the art Hernia Solutions», Πειραματικό Κέντρο Elpen, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 10-11 Μαρτίου 2017.
 • «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας», Πάτρα, 23-24 Ιουνίου, 2017.(11 CME-CPD credits).

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 1. Theodoropoulos, K. Stamou, GS. Panousopoulos, N. Michalopoulos, M. Natoudi, P. Giannopoulos, D. Papanikolaou, K. Bramis, K. Albanopoulos, E. Leandros. «Transanal excision of large rectal villous adenoma of the lower rectum with prolapsing technique»Video-Intestinal, colorectal and anal disorders, 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June 2008.

 

 1. Theodoropoulos, K. Stamou, GS. Panousopoulos, N. Michalopoulos, M. Natoudi, P. Giannopoulos, D. Papanikolaou, K. Bramis, N. Alexakis, E. Leandros. «Laparoscopic transabdominal transanal rectal excision with transphincteric approach and coloanal anastomosis with colonic j-pouch», Video-Intestinal, colorectal and anal disorders, 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June, 2008.

 

 

 1. Theodoropoulos, GS. Panousopoulos, N. Michalopoulos, M. Natoudi, D. Dardamanis, D. Papanikolaou, K. Bramis, E. Menenakos, E. Leandros. «Doppler guided hemorrhoidopexy and minimal mucocutaneous excision for advanced grade hemorrhoids», Video-Intestinal colorectal and anal disorders, 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June, 2008.

 

 1. Stamou, E. Menenakos, K. Albanopoulos, M. Natoudi, D. Dardamanis, F. Archontovasilis, N. Alexakis, E. Leandros. «Early results of laparoscopic sleeve gastrectomy in the surgical treatment of morbid obesity», 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June, 2008.

 

 1. Stamou, D. Dardamanis, K. Stamou, K. Papiris, M. Natoudi, E. Menenakos, K. Albanopoulos, G. Theodoropoulos, C. Bramis, A. Romanos, E. Leandros. «Endoscopic stent placement in the treatment of stapling line leakage following laparoscopic sleeve gastrectomy», 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June, 2008.

 

 1. Dardamanis, K. Stamou, E. Menenakos, K. Albanopoulos, M. Natoudi, D. Theodorou, J. Papailiou, M. Pattas, E. Leandros, J. Bramis. «The use of peri-strips dry for reinforcing the stapling line in laparoscopic sleeve gastrectomy, effect on postoperative morbidity». 16th International Congress of the EAES, Sweden, 11-14 June, 2008.

 

 1. Michalopoulos, P. Kekis, M. Liparaki, E. Evagelidakis, M. Natoudi, E. Kleidi, H. Markogiannakis, A. Manouras. «Laparoscopic resection of a large adrenal oncocytoma», 11th European Congress of Endocrinology, Istanbul, 25-29 April, 2009.

 

 1. Michalopoulos, D. Tsamis, L. Alevizos, P. Kontogianni, M. Natoudi, E. Kleidi, D. Linardoutsos, I. Flessas, K. Peitsidou, H. Markogiannakis, A. Manouras. «Application of 2-octylcyanoacrylate tissue adhesive in total thyroidectomies with a modified technique compared to subcuticular suturing, a prospective randomized study», 34th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Lisbon, 5-9 September 2009.

 

 1. Η. Μarkogiannakis, P. Kontogianni, M. Natoudi, E. Kleidi, D. Linardoutsos, K. Filis, F. Sigalas, KG. Toutouzas, D. Theodorou, E. Menenakos, M. Konstantoulakis, A. Manouras. «Acute small bowel mechanical obstruction: clinical presentation, management and outcome» New European Surgical Academy (NESA) Congress, Athens, 28-30 May, 2009.

 

 1. Markogiannakis, N. Memos, M. Natoudi, E. Kleidi, P. Kontogianni, I. Papailiou, D. Linardoutsos, A. Papadima, E. Lagoudianakis, V. Katergiannakis, A. Manouras. «Predictive value of procalcitonin for bowel ischemia and necrosis in small bowel obstruction», 13th Surgical Week, Chalkidiki, Greece, 26-31 July 2009.,

 

 1. Tsamis, M. Natoudi, L. Alevizos, A. Manouras, A. Papadima, E. Lagoudianakis, H. Markogiannakis, PB Kekis, A. Manouras, «Prospective randomized double-blinded controlled study of local anesthetic wound infiltration in total thyroidectomy», 14th International Thyroid Congress, Paris, 11-16 September 2010.

 

 1. Kekis, H. Markogiannakis, N. Michalopoulos, I. Flessas, M. Natoudi, E. Evangelidakis, M. Liparaki, G. Zografos, A. Manouras, «Laparoscopic adrenalectomy for cases with big tumours or previous laparotomy», Annual Meeting of British Association of Endocrine and Thyroid surgeons, Birmingham, 21-22 October 2010.

 

 1. Tsamis, M. Toutouza, A. Petrochilou, S. Malaktari, M. Natoudi, L. Alevizos, E. Kleidi, H. Markogiannakis, K. Koutsoumanis, A. Manouras, «Prospective randomized controlled study of local anesthetic wound infiltration in total thyroidectomy», 4th Biennal Congress of the European Society of Endocrine surgeons, Vienna, 13-15 May, 2010.

 

 1. Tsamis, S. Malaktari, A. Petrochilou, M. Toutouza, M. Natoudi, L. Alevizos, H. Markogiannakis, K. Koutsoumanis, A. Manouras, G. Zografos, «Predictive value of perioperative vitamin D and PTH measurement in total thyroidectomy», 4th Biennal Congress of the European Society of Endocrine surgeons, Vienna, 13-15 May, 2010.

 

 1. Natoudi, N.Memos, D.Theodorou, K.Albanopoulos, P.Kontogianni, E.Menenakos, G.Zografos, E.Leandros «Gastroesophageal reflux in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy. A two year follow up».21th International Congress of the EAES, Austria, 19-22 June, 2013.

 

 1. Albanopoulos,  N.Memos, M. Natoudi, E. Menenakos, K.Stamou, A.Panousopoulos, G. Zografos, E.Leandros «Efficacy of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in super patients. A mid-term analysis», 21th International Congress of the EAES, Austria, 19-22 June, 2013.

 

 1. Tsamis, M. Natoudi, N. Memos, K. Papiris, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Gastrobronchial fistula: A complication seen after bariatric operations, presentation of a case», 4th World Congress for the Advancement of Surgery, Tel Aviv, Israel, 28-30 October 2013.

 

 1. Tsamis, N. Memos, M. Natoudi, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Omental inflammatory pseudotumor developed after sleeve gastrectomy, a report of a case», 4th World Congress for the Advancement of Surgery, Tel Aviv, Israel, 28-30 October 2013.

 

 1. Natoudi, «Does tissue ischemia actually contribute to leak after sleeve gastrectomy? An experimental study», 4th World Congress for the Advancement of Surgery, Tel Aviv, Israel, 28-30 October 2013.

 

 1. Tsamis, N. Memos, M. Natoudi, L. Alevizos, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Complications after laparoscopic sleeve gastrectomy: The 3 year results of a single institution in Greece», 4th World Congress for the Advancement of Surgery, Tel Aviv, Israel, 28-30 October 2013.

 

 1. Albanopoulos, N. Memos, M. Natoudi, GZ Vrakopoulou, V. Papatheofani, C. Savvidis, G. Zografos, E. Leandros, «Lipid profile improvement in morbid obese patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy», 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June, 2014.

 

 1. Albanopoulos, N. Memos, M.Natoudi, GZ Vrakopoulou, G. Zografos, E. Leandros, «Accidental injury of left hepatic vein after simple liver cyst unroofing during laparoscopic Nissen fundoplication», 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June, 2014.

 

 1. Albanopoulos, N. Memos, M. Natoudi, D. Linardoutsos, G. Zografos, E. Leandros, «Simultaneous laparoscopic right hemicolectomy and abdominoperineal resection», 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June, 2014.

 

 1. Natoudi, K. Albanopoulos, N. Memos, A. Merkou, G. Zografos, E. Leandros, «Early Gastro-gastric fistula following laparoscopic mini gastric bypass», 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June, 2014.

 

 1. Natoudi, C. Plataras, S. Papanastasiou, M. Natoudi, K. Albanopoulos, A. Merkou, E. Leandros, «The role of reusable instruments in order to reduce the cost of laparoscopy. Experience of a single centre», 7th EORNA Congress, Rome, Italy, 7-10 May, 2015.

 

 1. Albanopoulos, N. Memos, M. Natoudi, F. Kostopoulou, S. Triantafyllou, G. Zografos, E. Leandros, «RO Laparoscopic D2 Gastrectomy without splenectomy for locally advanced gastric cancer», 23rd International Congress of the EAES, Bucharest, Romania, 3-6 June, 2015.

 

 1. Natoudi, K. Albanopoulos, C. Bartsokas, E. Mantonakis, C. Savvidis, D. Keramidaris, G. Zografos, G. Zografos, E. Leandros, «Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: a report of 5year experience in weight loss», 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S, Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016.

 

 1. Albanopoulos, G.Z.Vrakopoulou, D. Panagopoulos, M. Natoudi, A. Louizos, C. Loizou, G. Zografos, E. Leandros, «The long story of a woman submitted to sleeve gastrectomy for morbid obesity. How long must a surgeon wait before proceeds with total gastrectomy?», 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S, Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016.

 

 1. Natoudi, K. Albanopoulos, N. Memos, J. Papailiou, G. Zografos, E. Leandros, «Comparison of postoperative results of Sleeve Gastrectomy and on anastomosis gastric bypass in weight loss in morbidly obese patients», 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S, Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016.

 

 1. Albanopoulos, K. Bananis, L. Alevizos, A. Loizos, G. Zografos, E. Leandros, M. Natoudi, «C reactive protein, white blood cells and neutophils as early predictors of complications in patients undergoing one-anastomosis gastric bypass», 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S, Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016.

 

 1. Natoudi, L. Alevizos, E. Mantonakis, J. Papailiou, C. Loizou, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «One-anastomosis gastric bypass: results of two year follow up», 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery E.A.E.S, Amsterdam, The Netherlands, 15-18 June, 2016.

 

 1. Natoudi, Ch. Theodoropoulos, G.Z. Vrakopoulou, Ch. Savvidis, A. Louizos, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Sleeve Gastrectomy as revisional procedure for failed gastric banding: A study of effectiveness and safety», 25th International Congress of the E.A.E.S., Frankfurt, Germany, 14-17 June 2017.

 

 1. Natoudi, Ch. Theodoropoulos, G.Z. Vrakopoulou, S.Gavriilidou, C. Loizou, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Revisional Sleeve Gastrectomy (RSG) VS Revisional One Anastomosis Gastric Bypass (ROAGB) following a failed laparoscopic adjustable gastric band», 25th International Congress of the E.A.E.S., Frankfurt, Germany, 14-17 June 2017.

 

 1. Albanopoulos, G. Doulami, M. Natoudi, B. Tsirtsiridou, I. Agrogiannis, G. Zografos, E. Leandros, Video marathon «Laparoscopic resection of a T4 sigmoid cancer», 25th International Congress of the E.A.E.S., Frankfurt, Germany, 14-17 June 2017.

 

 1. Natoudi, GZ. Vrakopoulou, M. Matiatou, C.H. Theodoropoulos, C. Loizou, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Can “Sleeve” solve the problem of an ineffective biliopancreatic diversion?», 22nd World Congress of IFSO, London, UK, 29 August- 2 September 2017.

 

 1. Z. Vrakopoulou, M. Matiatou, M. Natoudi, T. Georgantas, A. Tempeli, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Persisting dysphagia and esophagitis without gerd after MGB», 22nd World Congress of IFSO, London, UK, 29 August- 2 September 2017.

 

 1. Doulami, M. Natoudi, A. Louizos, S. Gravani, G. Zografos, E. Leandros, K. Albanopoulos, «Videopresentation: Laparoscopic one anastomosis gastric bypass after failed sleeve gastrectomy», 22nd World Congress of IFSO, London, UK, 29 August- 2 September 2017.

 

 1. Doulami, S. Triantafyllou, K. Albanopoulos, M. Natoudi, G. Zografos, D. Theodorou, «The use of 24h multichannel intraluminal impedance for the assessment of gastro-esophageal reflux in morbidly obese patients following single anastomosis gastric bypass: A prospective study», 22nd World Congress of IFSO, London, UK, 29 August- 2 September 2017.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ
 1. Α. Μανουράς, Χ. Μαρκογιαννάκης, Ν. Παραράς, Δ. Δαρδαμάνης, Η. Γομάτος, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Α. Τρομπούκης, Λ. Τουφεκτζιάν, Ν. Μιχαλόπουλος, Ε. Κλειδή, Μ. Νατούδη, Λ. Αλεβίζος, Ι. Μπράμης. «Οι κήλες ως αιτία αποφρακτικού ειλεού», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Forum, Αθήνα, 26-28 Απριλίου 2007.

 

 1. Γ. Θεοδωρόπουλος, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Μ. Νατούδη, Ε. Λέανδρος, Ι. Μπράμης. «Η τεχνική Delorme για την αντιμετώπιση υποτροπής πρόπτωσης του ορθού μετά από περινεϊκή ορθοσιγμοειδεκτομή». 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 

 1. Γ. Θεοδωρόπουλος, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Ν. Μιχαλόπουλος, Π. Σταμόπουλος, Μ. Νατούδη, Ι. Παπαηλιού, Ε. Λέανδρος, Ι. Μπράμης. «Αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος με την τροποποιημένη τεχνική σύγκλεισης της μεσογλουτιαίας σχισμής». 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 

 1. Γ. Θεοδωρόπουλος, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Δ. Δαρδαμάνης, Π. Σταμόπουλος, Μ. Νατούδη, Ι. Παπαηλιού, Ν. Μιχαλόπουλος, Κ. Μπράμης, Ε. Λέανδρος, Ι. Μπράμης. «DGHAL/RAR για την αντιμετώπιση αιμορροϊδοπάθειας IV βαθμού: παραλλαγές της μεθόδου». 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 

 1. Π. Σταμόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Παπαηλιού, Μ. Νατούδη, Δ. Τσάμης, Κ. Μπράμης, Ε. Λέανδρος, Ι. Μπράμης. «Προοπτική συγκριτική μελέτη αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από λαπαροσκοπικές και ανοικτές κολεκτομές», 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 

 1. Π. Σταμόπουλος, Γ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Παπαηλιού, Μ. Νατούδη, Δ. Τσάμης,, Κ. Μπράμης, Ε. Λέανδρος, Ι. Μπράμης. «Σεξουαλική δυσλειτουργία μετά από τη χειρουργική αντιμετώπιη του καρκίνου του ορθού: προοπτική μελέτη με τη χρήση δεικτών IIEF και FSFI», 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 

 1. Χ. Μαρκογιαννάκης, Σ. Μαλακτάρη, Κ. Τούτουζας, Μ. Νατούδη, Ε. Λαγουδιανάκης, Α. Μπουσιώτου, Γ. Τόλης, Α. Μανουράς, «Πολλαπλοί μη λειτουργικοί νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος σε ασθενή με σύνδρομο MEN I 29χρόνια μετά τη διάγνωση», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροενδοκρινών όγκων, Λουτράκι, 18-20 Σεπτεμβρίου 2009.,

 

 1. Μ. Νατούδη, Ε. Παπαβασιλείου, Π. Τζουτζουράκη, Κ. Στάμου, Α-Μ. Γκόλατς, Κ. Πεϊτσίδου, Β. Σπυρόπουλος, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Μανουράς, «Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός, κλινική εικόνα, απεικονιστικά και διεγχειρητικά ευρήματα», 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010.

 

 1. Γ.Ζ. Βρακοπούλου, Γ. Δουλάμη, Α. Λαρεντζάκης, Ε. Κλειδή, Μ. Νατούδη, Σ. Κατσαραγάκης, Δ. Θεοδώρου, «Διεγχειρητική τοποθέτηση stent σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του οισοφάγου», 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010.

 

 1. Κ. Παπίρης, Μ. Νατούδη, Π. Κοντογιάννη, Κ. Πεϊτσίδου, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Ν. Μέμος, Δ. Τσάμης, Α. Ρωμάνος, «Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία ERCP σε ασθενείς με επιπλοκές στα χοληφόρα μετά από ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος, έκβαση και επιπλοκές», 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010.

 

 1. Κ. Στάμου, Ε. Μενενάκος, Λ. Αλεβίζος, Μ. Νατούδη, Η. Γομάτος, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, «Διεγχειρητικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής, video επιλογή από 340 επεμβάσεις», 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2010.

 

 1. Χ. Μαρκογιαννάκης, Ν. Μέμος, Ε. Μεσσάρης, Λ. Τουφεκτζιάν, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Λ. Αλεβίζος, Ε. Κλειδή, Μ. Νατούδη, Ι. Φλέσσας, Ε. Λαγουδιανάκης, Β. Κατεργιαννάκης, Α. Μανουράς, «Οι κήλες ως αίτιο αποφρακτικού ειλεού παχέος εντέρου», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κήλης, Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου 2009.

 

 1. M. Νατούδη, Λ. Δημόπουλος, Χ. Δημόπουλος, Α. Δοξαστάκη, Α. Δημοπούλου, Β. Ζιώζια, Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Κουτσουμάνης, Α. Μανουράς, «Ο ρόλος της προεγχειρητικής βιταμίνης D και του ασβεστίου και της μετεγχειρητικής παραθορμόνης στην ολική θυρεοειδεκτομή», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2010.

 

 1. Μ. Νατούδη, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Ν. Μέμος, Ε. Τζανετάκου, Κ. Αλμπανόπουλος, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Μενενάκος, «Η επίδραση της λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής στο μεταβολισμό της γλυκόζης σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα, 7-8 Μαϊου 2011.

 

 1. Μ. Νατούδη, Ε. Τζανετάκου, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Ν. Μέμος, Κ. Αλμπανόπουλος, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Μενενάκος, «Συσχέτιση ουρικού οξέως πλάσματος με την απώλεια βάρους στην λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Αθήνα, 7-8 Μαϊου 2011.

 

 1. Μ. Νατούδη, Ε. Τζανετάκου, ΣΓ. Πανουσόπουλος, Ν. Μέμος, Κ. Αλμπανόπουλος, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Μενενάκος, «Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή και δείκτες αναιμίας με ή χωρίς μετεγχειρητική χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, 7-8 Μαϊου, 2011.

 

 1. Δ. Τσάμης, Μ. Νατούδη, W. Al-harethee, Χ. Ντούβλης, Ι. Φλέσσας, Δ. Χρυσικός, Α. Πλαστήρας, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος, «Προοπτική μελέτη των προγνωστικών παραγόντων της υπασβεστιαιμίας μετά από ολική θυρεοειδεκτομή», 37ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 17-21 Μαϊου 2011.

 

 1. Π. Κέκης, Χ. Μαρκογιαννάκης, Ν. Μέμος, Ι. Φλέσσας, Μ. Νατούδη, Κ. Πεϊτσίδου, Β. Σπυρόπουλος, Χ. Ντούβλης, Α. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος, «Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή: αποτελέσματα μιας πενταετίας», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικης Χειρουργικής, Αθήνα, 26-28 Μαϊου 2011.

 

 1. Ι. Παπαηλιού, Ε. Κλειδή, Μ. Νατούδη, Π. Κοντογιάννη, Κ. Πεϊτσίδου, Β. Σπυρόπουλος, W. Al-harethee, Χ. Μαρκογιαννάκης, ΠΒ. Κέκης, Α. Μανουράς, «Σπάνιες περιπτώσεις λαπαροσκοπικής επινεφριδιεκτομής», 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

 

 1. Θ. Δεληστάθη, Μ. Νατούδη, Ι. Παπαηλιού, Κ. Πεϊτσίδου, Χ. Μαρκογιαννάκης, Β. Κατσή, Γ. Κοφινάς, Ι. Γιωτάκης, Α. Μανουράς, Γ. Ζωγράφος, «Προεγχειρητικά υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό», 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2011.
 2. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Χ. Σαββίδης, Λ. Αλεβίζος, Δ. Τσάμης, Ε. Μουστάκα, Γ. Ζωγράφος, Σ. Μαλακτάρη, Ε. Λέανδρος, «Η επίδραση της λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής στην απώλεια βάρους και στις συνοσηρότητες της παχυσαρκίας: Τα αποτελέσματα ενός τριετούς προγράμματος παρακολούθησης», 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Χ. Σαββίδης, Δ. Τσάμης, Κ. Κουτσουμάνης, Γ. Ζωγράφος, Σ. Μαλακτάρη, Ε. Λέανδρος, «Διάγνωση γιγάντιου αδενώματος παραθυρεοειδούς σε ασθενή με νοσογόνο παχυσαρκία μετά από επέμβαση μεταβολικής χειρουργικής», 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόποουλος, Χ. Σαββίδης, Ν. Μέμος, Μ. Νατούδη, ΣΓ Πανουσόπουλος, Μ. Καραγεώργου, Γ. Ζωγράφος, Σ. Μαλακτάρη, Ε. Λέανδρος, «Η Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή στη Νοσογόνο Παχυσαρκία και το μεταβολισμό της γλυκόζης: μια νέα προοπτική», 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014.

 

 1. Α. Δέδε, Μ. Μπαρμπαρή, Μ. Νατούδη, Δ. Αβραμίδου, Β. Αθανασίου, Σ. Μαλακτάρη, Χ. Σαββίδης, «Σύνδρομο Milk Alkali σε ασθενή με υποπαραθυρεοειδισμό», 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαϊου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Α. Αραπάκη, Λ. Αλεβίζος, Γ.Ζ. Βρακοπούλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Laparoscopic mini gastric bypass (LMGB): Αρχικά αποτελέσματα», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Κ. Μπράμης, Ν. Μέμος, Ι. Παπαηλίου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Βιντεοπροβλή, «Λαπαροσκοπική ολική γαστρεκτομή για γαστρικό καρκίνο με παρααορτικό λεμφαδενικό καθαρισμό», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, ΓΖ Βρακοπούλου, Μ. Νατούδη, Σ. Τριανταφύλλου, Ν. Μέμος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κολοστομίας», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, ΓΖ Βρακοπούλου, Κ. Μπράμης, Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Βιντεοπροβολή, «Laparoscopic mini gastric bypass (LMGB): Μία νέα προοπτική στη μεταβολική χειρουργική», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Μ. Νατούδη, Δ. Θεοδώρου, Α. Παπαλόης, Λ. Αλεβίζος, Σ. Κατσαραγάκης, Ε. Μενενάκος, Κ. Αλμπανόπουλος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Πρωτόκολλο παρακολούθησης της ιστικής οξυγόνωσης του κολοβώματος του στομάχου μετά sleeve gastrectomy», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Μπράμης, Κ. Αλμπανόπουος, Μ. Κωνσταντουλάκης, Ν. Αλεξάκης, Μ. Νατούδη, Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Βιντεοπροβλή, «Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση σύγχρονου μεταστατικού καρκίνου του ορθού σε ένα στάδιο», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Μπράμης, Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Κωνσταντουλάκης, Ν. Αλεξάκης, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Βιντεοπροβολή «Λαπαροσκοπική άμεση αποκατάσταση κάκωσης χοληδόχου πόρου μετά λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Λ. Αλεβίζος, Δ. Κεραμιδάρης, Χ. Σαββίδης, Γ.Ζ. Βρακοπούλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή: αποτελέσματα τετραετίας», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2014.

 

 1. Δ. Τσάμης, Α. Πλαστήρας, Μ. Νατούδη, Ε. Οικονόμου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Κ. Αλμπανόπουλος, «Αποτελέσματα κάθετης επιμήκους γαστρεκτομής σε παχύσαρκους έφηβους και νέους ενήλικες», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.

 

 1. Ι. Παπαηλίου, Κ. Αλμπανόπουλος, Ν. Μέμος, Ν. Μαρία, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Προοπτική καταγραφή λαπαροσκοπικών κολεκτομών σε κέντρο προχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής στον Ελλαδικό χώρο», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Λ. Αλεβίζος, Ι. Παπαηλίου, Χ. Ζουμπούλη, Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Μini γαστρική παράκαμψη με υφολική γαστρεκτομή για την αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας και υποβλεννογόνιου μορφώματος στομάχου», Βιντεοπροβολή, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Δ. Λιναρδούτσος, Λ. Αλεβίζος, Ι. Παπαηλίου, Γ. Δουλάμη, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «Λαπαροσκοπική Πολύ Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή Ορθού», Βιντεοπροβλή, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Ν. Μέμος, Ι. Παπαηλίου, Γ. Τσολερίδης, Σ. Τριανταφύλλου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, «RO Λαπαροσκοπική D2 γαστρεκτομή με διατήρηση του σπληνός για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του στομάχου», Βιντεοπροβολή, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 8-10 Μαϊου 2015.

 

 1. Μ. Νατούδη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ζ. Βρακοπούλου, Σ. Γαβριηλίδου, Χ. Λοϊζου, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Κ. Αλμπανόπουλος, «Επιμήκης γαστρεκτομή (SG) VS Γαστρική παράκαμψη μίας αναστόμωσης (OAGB) μετά από αφαίρεση δακτυλίου», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.

 

 1. Γ. Δουλάμη, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Νατούδη, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, Δ. Θεοδώρου, «Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ένα έτος μετά από λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.

 

 1. Μ. Νατούδη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Ζ. Βρακοπούλου, Χ. Σαββίδης, Α. Λουϊζος, Γ. Ζωγράφος, Ε. Λέανδρος, Κ. Αλμπανόπουλος, «Επιμήκης γαστρεκτομή ως επανεπέμβαση (redo SG): Μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς της», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.

 

 1. Κ. Στάμου, Α. Σαριδάκη, Δ. Τσάμης, Ν. Παλλάς, Χ. Καραμβέρη, Μ. Νατούδη, Ε. Σαμαντά, «Παραπομπές ασθενών σε μια νέα ανεξάρτητη χειρουργική ομάδα στον ιδιωτικό τομέα (free lance-non committed). Ανάλυση προέλευσης και είδος των παραπομπών στην Αθήνα μετά το 2011», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.

 

 1. Γ. Δουλάμη, Σ. Τριανταφύλλου, Μ. Νατούδη, Κ. Αλμπανόπουλος, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, Δ. Θεοδώρου, «Η ποιότητα ζωής των ασθενών με παχυσαρκία ένα έτος μετά από βαριατρική επέμβαση», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη, 8-12 Νοεμβρίου 2016.

 

 1. Σ. Γραβάνη, Κ. Αλμπανόπουλος, Α. Πανταζή, Α. Λουϊζος, Χ. Λοϊζου, Μ. Νατούδη, Ε. Λέανδρος, Γ. Ζωγράφος, «Βαριατρικοί χειρουργικοί ασθενείς. Εκτίμηση του μετεγχειρητικού πόνου», 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Αθήνα, 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2017.

 

 1. Κ. Αλμπανόπουλος, Μ. Νατούδη, Ε. Σιώκα, Ε. Λέανδρος, Δ. Ζαχαρούλης, «Η γαστρίτιδα ως προδιαθεσικός παράγοντας επιπλοκών στην λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα, 23-24 Ιουνίου, 2017.

 

go to top