Γενικός Χειρουργός

Η Μαρία Νατούδη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 2004, και έχει υπηρετήσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου επί δύο έτη στο ΓΝ Λαμίας (Κ.Υ. Δομοκού). Ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ από το 2014 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Πρωτόκολλο παρακολούθησης της ιστικής οξυγόνωσης του κολοβώματος του στομάχου μετά Επιμήκη Γαστρεκτομή», για την οποία έχει λάβει το δεύτερο βραβείο της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρίου για την Προώθηση της Χειρουργικής Έρευνας το 2013. Έχει θητεύσει ως πανεπιστημιακή υπότροφος στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό επεμβάσεων, κυρίως βαριατρικών αλλά και πλαστικής αποκατάστασης κηλών, με χρήση λαπαροσκόπησης και ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Έχει ως κύριο γνωστικό της αντικείμενο τη λαπαροσκοπική – βαριατρική χειρουργική, καθώς και τη πλαστική αποκατάσταση βουβωνοκηλών, ομφαλοκηλών και τη χειρουργική του κοιλιακού τοιχώματος.

Αποτελεί πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια χειρουργών από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και συμμετέχει από το 2012 ως εκπαιδευτής σε προγράμματα βασικής και προηγμένης λαπαροσκοπικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής της Ελλάδος (Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN). Έχει λάβει επαίνους και βραβεία για τη συμμετοχή της σε Ελληνικά, αλλά και διεθνή, συνέδρια, ενώ έχει αποτελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε πλήθος ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων λαπαροσκοπικής και βαριατρικής χειρουργικής. Έχει προσκληθεί ως ομιλήτρια σε μεγάλο αριθμό εθνικών αλλά και παγκοσμίων συνεδρίων, ενώ έχει δημοσιεύσει και αξιόλογο πλήθος εργασιών σε ξενόγλωσσα περιοδικά χειρουργικής.

Η Μαρία Νατούδη είναι μέλος χειρουργικών εταιρειών, ενώ έχει εργασθεί στο παρελθόν επί τρία έτη ως επιμελήτρια χειρουργός στο Ερρίκος Ντυνάν. Σήμερα, απασχολείται ως εξωτερική συνεργάτης χειρουργός στην Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General Hospital

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παρακολουθεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ) με στόχο την απόκτηση του αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τέλος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρακολουθεί το Euro MasterClass για το Mini-gastric Bypass.