Δημοσιεύσεις

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Charalampos T, Maria N, Vrakopoulou VGZ, Tania T, Raptis D, George Z, Emmanouil L, Konstantinos A. Obes Surg. 2019 Feb;29(2):542-551. doi: 10.1007/s11695-018-3572-6.PMID:30430382

 

Albanopoulos K, Natoudi M, Sioka E, Leandros E, Zacharoulis D. J Surg Case Rep. 2018 Jul 24;2018(7):rjy169. doi: 10.1093/jscr/rjy169. eCollection 2018 Jul.

PMID:30057741

 

Georgia D, Stamatina T, Maria N, Konstantinos A, Konstantinos F, Emmanouil L, Georgios Z, Dimitrios T. Obes Surg. 2017 Mar;27(3):749-753. doi: 10.1007/s11695-016-2359-x. PMID:27592124

 

Doulami G, Triantafyllou S, Albanopoulos K, Natoudi M, Zografos G, Theodorou D. Surg Obes Relat Dis. 2018 Apr;14(4):484-488. doi: 10.1016/j.soard.2017.10.012. Epub 2017 Oct 26. PMID:29203406

 

Tsamis D, Plastiras A, Natoudi M, Oikonomou E, Zografos G, Leandros E, Albanopoulos K. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015 Dec;25(12):971-5. doi: 10.1089/lap.2015.0426. Epub 2015 Nov 5. PMID:26539837

 

Albanopoulos K, Tsamis D, Natoudi M, Alevizos L, Zografos G, Leandros E. Surg Endosc. 2016 Feb;30(2):699-705. doi: 10.1007/s00464-015-4262-2. Epub 2015 Jun 20. PMID: 26091999

 

Doulami G, Triantafyllou S, Natoudi M, Albanopoulos K, Menenakos E, Filis K, Zografos G, Theodorou D. Obes Surg. 2016 Jan;26(1):126-31. doi: 10.1007/s11695-015-1732-5. PMID: 26003551

 

Doulami G, Triantafyllou S, Natoudi M, Albanopoulos K, Leandros E, Zografos G, Theodorou D. Obes Surg. 2015 Oct;25(10):1882-5. doi: 10.1007/s11695-015-1614-x. PMID: 25708239

 

Menenakos E, Doulami G, Tzanetakou IP, Natoudi M, Kokoroskos N, Almpanopoulos K, Leandros E, Zografos G, Theodorou D. Int Surg. 2015 Jan;100(1):173-9. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00186.1. PMID: 25594659

 

Tsamis D, Natoudi M, Arapaki A, Flessas I, Papailiou I, Bramis K, Zografos G, Leandros E, Albanopoulos K. Obes Surg. 2015 Aug;25(8):1454-7. doi: 10.1007/s11695-014-1551-0. PMID: 25543323

 

Natoudi M, Tsamis D, Zoumpouli C, Leandros E, Albanopoulos K. Asian J Endosc Surg. 2014 Nov;7(4):301-3. doi: 10.1111/ases.12121. PMID: 25354372

 

Natoudi M, Theodorou D, Papalois A, Drymousis P, Alevizos L, Katsaragakis S, Zografos G, Leandros E, Menenakos E. Obes Surg. 2014 May;24(5):675-83. doi: 10.1007/s11695-013-1156-z. PMID:  24374891

 

Natoudi M, Panousopoulos SG, Memos N, Menenakos E, Zografos G, Leandros E, Albanopoulos K. Surg Endosc. 2014 Mar;28(3):1027-33. doi: 10.1007/s00464-013-3275-y. Epub 2013 Nov 2. PMID: 24185751

 

Albanopoulos K, Alevizos L, Natoudi M, Dardamanis D, Menenakos E, Stamou K, Zografos G, Leandros E. Surg Endosc. 2013 Mar;27(3):864-71. doi: 10.1007/s00464-012-2526-7. Epub 2012 Oct 6. PMID: 23052507

 

Albanopoulos K, Alevizos L, Flessas J, Menenakos E, Stamou KM, Papailiou J, Natoudi M, Zografos G, Leandros E. Obes Surg. 2012 Jan;22(1):42-6. doi: 10.1007/s11695-011-0421-2. PMID: 21533880

 

Dardamanis D, Theodorou D, Theodoropoulos G, Larentzakis A, Natoudi M, Doulami G, Zoumpouli C, Markogiannakis H, Katsaragakis S, Zografos GC. World J Gastrointest Surg. 2011 Apr 27;3(4):56-8. doi: 10.4240/wjgs.v3.i4.56. PMID: 21528096