Χειρουργική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Η θεραπεία για την ομφαλοκήλη στους ενήλικες είναι η χειρουργική αποκατάσταση.

Για πολύ μικρές ασυμπτωματικές ομφαλοκήλες θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον γενικό χειρουργό και να τις παρακολουθούμε.

Ποιοι είναι οι 3 πιο επιβαρυντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ομφαλοκήλης;

Οι 3 πιο επιβαρυντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ομφαλοκήλης, τους οποίους και θα πρέπει να αποφύγουμε είναι:

 1. Η παχυσαρκία
 2. Ο βήχας (κάπνισμα)
 3. Η δυσκοιλιότητα

Πότε ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική αποκατάσταση για την ομφαλοκήλη;

Σε μεγαλύτερη ή συμπτωματική ομφαλοκήλη ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση.

Αν η κήλη είναι ασυμπτωματική και ο ασθενής παχύσαρκος τότε θα πρέπει να γίνει σύσταση για απώλεια βάρους. Κατόπιν της απώλειας του πλεονάζοντος βάρους, θα προχωρήσουμε στη χειρουργική αποκατάσταση.

Σε συμπτωματικούς ασθενείς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς σύσταση για απώλεια βάρους.

Τεχνικές Χειρουργικής Αποκατάστασης Ομφαλοκήλης

Οι τεχνικές αποκατάστασης μιας ομφαλοκήλης είναι αρκετές και είναι απαραίτητη η καθοδήγηση του χειρουργού για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου.

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει:

 • είτε ανοιχτά (με μια μικρή τομή στον ομφαλό)
 • είτε με τεχνικές ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (αυτές είναι η λαπαροσκοπική και η ρομποτική επέμβαση)

Πώς γίνεται η επιλογή επέμβασης για την αποκατάσταση μιας ομφαλοκήλης;

Η επιλογή επέμβασης για την αποκατάσταση μιας ομφαλοκήλης εξαρτάται από:

 • Το μέγεθος της κήλης
 • Την εμπειρία του χειρουργού
 • Τη γενική κατάσταση του ασθενή
 • Τη σωματοδομή του
 • Τις υπάρχουσες συνθήκες (επείγον χειρουργείο, περίσφιξη, διαθεσιμότητα πλέγματος)

Πώς διενεργούνται οι διαφορετικές τεχνικές αποκατάστασης ομφαλοκήλης;

Οι διαφορετικές τεχνικές αποκατάστασης ομφαλοκήλης διενεργούνται ως εξής:

 1. Για πολύ μικρά χάσματα (μικρότερα των 2 cm) μπορεί να γίνει ανοιχτή αποκατάσταση. Εδώ, πραγματοποιείται συρραφή του χάσματος με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος. Η χρήση πλέγματος, εάν δεν υπάρχει αντένδειξη, φαίνεται να ενισχύει το κοιλιακό τοίχωμα και να μειώνει την πιθανότητα υποτροπής.
 2. Σε μεγαλύτερα χάσματα αλλά και σε ασθενείς με αυξημένο σωματικό βάρος ο χειρουργός επιλέγει, συνήθως, τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimally invasive surgeryMIS).
 3. Σε ιδιαίτερα μεγάλα χάσματα, συνήθως είναι αδύνατον να γίνει σύγκλειση της περιτονίας χωρίς τάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγονται ειδικές τεχνικές χαλάρωσης του τοιχώματος τόσο προεγχειρητικά (χρήση Botox) όσο και διεγχειρητικά (Componentseparation).

Οι τεχνικές αποκατάστασης είναι αρκετές, με κύρια διαφοροποίηση τον τρόπο τοποθέτησης του πλέγματος:

 • Intra-peritoneal onlay mesh (IPOM)
 • Transabdominal pre-peritoneal (TAPP)
 • Retro-rectus (Rives Stoppa)

Χειρουργική Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης – Συγκριτικές μελέτες τεχνικών

Συγκριτικές μελέτες έχουν αναδείξει πως η λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας ομφαλοκήλης οδηγεί σε μικρότερα ποσοστά λοίμωξης του πλέγματος. Επιπλέον, εξασφαλίζει μικρότερα ποσοστά υποτροπής της κήλης σε παχύσαρκα άτομα.

Επικοινωνία Επικοινωνία